Sälja företag (Företagsöverlåtelse)

Att sälja företag kräver god planering och lång förberedelse för att allt ska genomföras på ett smidigt sätt. Det är ett antal punkter som behöver diskuteras och beslutas och av dessa är redovisning en av de viktigaste. Du behöver också ha en plan för försäljningsprocessen. Eftersom många företag har anställda i verksamheten så är det här en process som måste få ta tid. En professionell redovisningskonsult har stor erfarenhet av företagsförsäljning och kan bistå dig med all den hjälp du behöver.

Att tänka på vid en företagsförsäljning

Planen vid en företagsförsäljning ser olika ut beroende på den historia som företaget har. Det kan vara ett företag med en lång historik. Med ett företag som har lång historik följer ofta mycket känslor, inte minst hos de anställda. Därför kan det kännas tryggt att sälja företaget till en köpare som har god kunskap om företaget.

Trygg genom hela försäljningsprocessen

Det är viktigt att du som företagare kan känna dig trygg genom hela försäljningsprocessen. Att sälja företag är ingen enkel sak och därför är det en god idé att anlita en kunnig redovisningskonsult som vägleder dig genom hela processen. Det är få företagare som säljer ett företag mer än en gång och då är det klokt att ha en erfaren rådgivare till hands.

Det här kan vi hjälpa dig med:

  • Gå igenom bokföringen och se till att allt stämmer
  • Göra en företagsvärdering
  • Upprätta en företagspresentation
  • Hitta och identifiera köpare
  • Hjälpa till att utvärdera bud
  • Stöd och råd i förhandlingar
  • Planera och genomföra avveckling av företag
  • Göra en företagsbesiktning
  • Upprätta korrekta avtal

Senaste nytt