Ekonomistyrning

Ekonomistyrning innebär att företagsledningen vidtar åtgärder för att nå de ekonomiska mål som har tagits fram. En kunnig redovisningskonsult kan hjälpa ditt företag genom att föreslå åtgärder och hjälpa dig sätta mål för att styra verksamheten mot de finansiella målen. Ekonomistyrning syftar ofta till att styra verksamheten mot de ekonomiska mål som har satts för att maximera verksamhetens vinst.

Hur fungerar ekonomistyrning?

Det är mycket som kan inkluderas i ekonomistyrning. Fokus är på den ekonomiska målsättningen och då gäller det att få en bra överblick över företagets resultat och ställning till exempel vid budgetering samt för att kunna planerna inför eventuella ekonomiska händelser. Detta görs genom kontroller, mätningar och analyser av verksamheten. Själva styrmomentet kan innehålla flera processer som exempelvis kan vara företagskulturella och ledningsstyrda moment. Ekonomistyrning ser olika ut för olika företagsformer och är ofta kundanpassad. Även verktygen som används för ekonomistyrning kan variera. De olika typer som finns brukar benämnas: personalstyrning, resultatstyrning och handlingsstyrning. Dessa tre kan också kombineras i ett uppdrag för ekonomistyrning.

Extern hjälp med ekonomistyrning

Det viktigaste för de flesta verksamheter är att vara lönsamma. För att nå god lönsamhet krävs det att mål sätts upp tillsammans med en tydlig strategi. Att lägga upp en strategi för sitt företag kan vara svårt. Många väljer därför att lämna planeringen till en ekonomisk rådgivare. Det kan också vara så att enbart rådgivning inte är tillräckligt för att ett företag ska kunna nå sina ekonomiska mål och här blir ekonomistyrning en utmärkt komplettering. En erfaren och kunnig redovisningskonsult kan hjälpa ditt företag mot företagets ekonomiska mål. Det gör i sin tur strategin lättare att följa och leder i de flesta fall mot en mer lönsam verksamhet.

Senaste nytt