Inkomstdeklaration för företag

Likt den obligatoriska årsredovisningen som lämnas till Bolagsverket så ska också varje aktiebolag och enskild firma lämna in en inkomstdeklaration till Skatteverket. 

 

Därför ska du lämna en inkomstdeklaration

Du som driver ett företag ska redovisa verksamhetens resultat. Inkomstdeklarationen är en av de viktigaste rapporter du lämnar in, då den visar vilken skatt din verksamhet ska betala och hur mycket skatt du eventuellt kan få återbetald. Sverige har komplexa skatteregler och olika regler gäller för olika företagsformer. Vilken företagsform du bedriver din verksamhet i och vilket räkenskapsår du har bestämmer vilken deklarationstidpunkt som gäller för dig. En felaktig inkomstdeklaration kan bli kostsam för företaget. Det är därför en god idé att ta hjälp för att allt ska bli rätt från början. 

Hjälp med inkomstdeklaration

För dig som driver ett eget företag kan det vara svårt att veta hur, när och vad du ska deklarera. Många företag har redan en redovisningskonsult som sköter företagets bokföring och då är upprättande av inkomstdeklarationen ofta en del i uppdraget. En kunnig redovisningskonsult kan ge dig värdefull rådgivning om deklarationer för olika företagsformer och kan även hjälpa privatpersoner med sina inkomstdeklarationer.

Senaste nytt