Bokslut och årsbokslut

Ett bokslut är en sammanställning av ditt företags bokföring under ett räkenskapsår. Ett årsbokslut eller en årsredovisning upprättas med fördel av en redovisningskonsult som även kan sköta företagets löpande bokföring och redovisning. Årsbokslutet, som upprättas för enskilda firmor, handels- och kommanditbolag, är inte en offentlig handling. Årsredovisningen däremot, som enligt lag ska upprättas för aktiebolag, är publik och ska redovisas till Bolagsverket. Eftersom bokslutet är en viktig periodisk sammanställning av företagets ekonomiska affärshändelser, kan behovet av professionell hjälp i form av en redovisningskonsult vara stort. Det gäller även för ett mindre företag som endast behöver upprätta ett förenklat bokslut.

Bokslutets innehåll

Innehåll och utformning av ett bokslut baseras på företagets verksamhet och affärshändelser. Det finns speciella redovisningsprinciper som reglerar hur ett bokslut ska upprättas. K2 eller K3-regelverket är två av principerna. Det kan också handla om vilken typ av verksamhet företaget bedriver. Exempelvis är ett bokslut för enskild firma mindre omfattande än en stor koncerns bokslut. Trots att kravet på hur bokslutet ska göras är olika så är ett bokslut alltid uppbyggt utifrån ditt företags bokföring. Det handlar i regel om företagets balansräkning och resultaträkning som ska presenteras i bokslutet. Bokslutet ska alltid innehålla samtliga affärshändelser som skett under räkenskapsåret. En redovisningskonsult som sköter företagets bokföring och löpande redovisning kan enkelt registrera transaktionerna i sitt bokföringsprogram som sedan sammanställs och används som underlag till bokslutet.

Rapport om årsredovisningen/årsbokslutet och slopad revisionsplikt 

Sedan ett antal år är det inte längre ett krav på revisionsplikt för vissa företag. I redovisningsbranschen brukar vi vara tydliga med att den slopade revisionsplikten inte betyder att du inte behöver ha hjälp med bokföring och redovisning. Trots den slopade revisionsplikten ska samtliga företag enligt lag sköta och redovisa företagets affärshändelser löpande. Bokslutet blir tillsammans med Rapport om årsbokslut/årsredovisning ditt kvitto på att företagets redovisning skötts korrekt. En Rapport om årsbokslut/årsredovisning kan endast lämnas av en Srf Auktoriserad Redovisningskonsult som följer Rex – Svensk standard för redovisningsuppdrag. Med en Rapport om årsbokslut/årsredovisning kan du tydligt visa på god kvalitet i redovisningen. På så sätt ökar du ditt företags kreditvärdighet och förtroende hos banker, myndigheter och andra intressenter på marknaden.

Senaste nytt