Outsourca din ekonomi- och lönehantering

Ekonomi är ett stort område som bland annat omfattar löpande bokföring och
rapportering av redovisningen. I ekonomihanteringen ligger en hel del administrativt
arbete som kräver kunskaper och tar mycket tid. Det är därför smart att lägga
företagets ekonomi hos någon som kan och vet hur man gör. Att anlita en kunnig
redovisningskonsult som sköter din redovisning innebär att du får en kvalificerad
hjälp av en konsult som är uppdaterad och väl insatt i rådande lagar och regler som
gäller för din verksamhet.

Många outsourcar sin ekonomi

Att outsourca företagets ekonomi har blivit allt vanligare och för många företag ligger
hela ekonomifunktionen outsourcad hos en redovisningsbyrå. Eftersom hanteringen
av företagets ekonomi kräver rätt kunskaper, flerårig erfarenhet och gedigen kunskap
inom ekonomi så är det vanligt att företag väljer att outsourca. Något som också
öppnar möjligheter till viktig och värdefull rådgivning.

Den viktiga lönehanteringen

Lön är ofta en stor kostnad i företaget och det är viktigt att lönen till de anställda blir
rätt. I tjänsteföretag är personalen företagets viktigaste resurs och hela företagets
affär bygger på den kompetens man har att erbjuda. Om lönen blir fel riskerar
företaget stort missnöje bland de anställda och felaktigheter i löneberedningen kan
medföra negativa framtida konsekvenser på bland annat pensionen. Inom
löneområdet är det många lagar och regelverk som ska följas, allt från vad som gäller
vid semester och sjukfrånvaro till olika löneförmåner. Utan goda lönekunskaper är det
svårt att hantera denna viktiga kostnadspost enligt gällande lagar och regler. Därför
är det extra viktigt att ta hjälp av en lönekonsult som har specialistkunskaper inom
lön.

Senaste nytt