Reskontra för kund och leverantör!

Vad är en leverantörsreskontra, respektive kundreskontra? Enkelt beskrivet är
reskontran en del av den löpande bokföringen som utgör de register över kund- och
leverantörsfakturor som hör till ditt företags verksamhet. Man kan också kalla
reskontran för sidoordnad bokföring och det är där man kan gå in på detaljnivå i
kund- och leverantörsregistret. Varje kund eller leverantör får där ett eget ”konto” där
specifik information listas, allt från företagsnamn och adressuppgifter till
transaktioner, både kommande och utförda.

Vad är en kundreskontra?

För företag som har många kunder kan en kundreskontra ge en bra överblick över
alla kunders transaktioner. Kunden får då ett ”konto” eller en sida i bokföringen där all
information finns samlad avseende kundfakturor och påminnelser. Det är också där
man kan finna kontaktuppgifter och annan relevant information om kunden. En
kundreskontra är ett bra verktyg för att kunna se aktuella fakturor som har blivit
betalda eller som är obetalda.

Vad är en lverantörreskontra?

En leverantörsreskontra fungerar på samma sätt som en kundreskontra men listar all
information om leverantörerna istället för kunderna. Här kan du se alla inkomna
leverantörsfakturor och få en bra överblick av den totala kostnaden och de aktuella
leverantörsskulderna. Du kan bland annat se vilka fakturor som blivit betalda samt
framtida betalningstransaktioner. Information om kommande betalningar är viktig
input för företagets likviditetsplanering.

Avstämning reskontra

Vid hantering och avstämning av en reskontra så finns det rutiner för hur en kund
eller leverantör ska läggas upp i systemet. Det är viktigt för att avstämningarna av en
balansräkning ska stämma. Utöver det så blir det också enklare att få en överblick
över sitt kund- och leverantörsregister. Mycket administrativt arbete ligger bakom en
korrekt reskontra.

Senaste nytt